Model af H.C. Andersens barndomshjem set på The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U.S. A.

Model af H.C. Andersens barndomshjem set på The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U. S. A.

Model af H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense. Set på Bogloftet – The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U.S. A. Historien bag tilblivelsen af dette modelhus har det ikke været muligt at få, måske kender nogen den, så send den venligst til mig. Foto: Helga George.

H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense 1868 – 1900 – 2008

Billedet til venstre er H.C. Andersens barndomshjem, som det så ud i 1868. Det er et træsnit med gengivelse af H.C. Andersens barndomshjem. forsynet med påskriften “Hr. Grosserer W. Petersen i Odense en hjertelig Hilsen fra H.C. Andersen! (1868). W. Petersen var en af initiativtagerne til H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i Odense 1867. Billedet i midten er et ældre fotografi af H.C. Andersens barndomshjem, som det så ud ca. 1900 efter ombygning og indretning til møbelhandel. Billedet til højre er som det ser ud i 2012, hvor det lille hus er indrettet til et lille museum. Foto: Lars Bjørnsten Odense.