H.C. Andersen i byrådssalen på Odense Rådhus

H.C. Andersen i byrådssalen på Odense Rådhus

Den 15 meter lange niche i byrådssalen i Odense er dekoreret af maleren Kaj Louis Jensen, der harmalet på træplader. Motivet er Fyn i allegorisk fremstilling med gengivelse af nogle af de mest kendte fynboer der har gjort sig gældende inden for erhverv, kunst og videnskab. Det er malet i perioden 1954 -1959.  Kaj Louis Jensen er billedhugger og maler  og er født i København den 16. maj 1906 og død samme sted 4. juni 1974.

De syv kendte fynboer er: nr 1. fra venstre er fysikeren H.C. Ørsted fra Rudkøbing, eventyrdigteren H.C. Andersen fra Odense, anatomen Jacob Winsløw fra Odense, sprogforskeren Rasmus Rask fra Brendekilde og  biskoppen Hans Tausen fra Birkende. Derudover ses komponisten Carl Nielsen fra Nr. Lyndelse samt og erhvervsmanden C.F. Tietgen fra Odense.

H.C. Andersen optræder flere steder på rådhuset og således var hans navn også involveret, da rådhuset i 1955, efter mange års ombygning, blev udvidet til det dobbelte. Indvielsen skete på på 150 års dagen for digterens fødsel.  Se mere om vægmaleriet her!

Foto Lars Bjørnsten Odense