ny

H.C. Andersen på Søbysøgaard!

Herregården Søbysøgaard ved Søby Sø på Fyn.

H.C. Andersen har besøgt herregården Søbysøgaard to gange, henholdsvis i 1836 og i 1839.

Herregården ligger syd for Odense og vest for Nørre Søby på Midtfyn. Søbysøgård stammer fra 1400-tallet og har eksisteret som en mindre gård siden 1400-tallet. Oprindelig hed gården Søgaard eller Sjøgaard, men til adskillelse fra den i Rønninge Sogn beliggende Søgaard, “Rønninge-Søgaard” kaldte man den herefter Søbysøgaard. De nuværende bygninger er opført i 1641. Hovedbygningen, som består af 3 fløje med takkede gavle og et tårn med spir på den ene sidefløj. En indskrift på midterfløjen fortæller at bygningerne er opført af Hans Lindnow i 1641.  Søbysøgård har i sin tid tilhørt slægten Urne. Den tidligste kendte ejer af herregården er den rige og Store Jørgen Urne, som er begravet i Nr. Søby Kirke i 1480. Herregården skiftede derefter hyppigt ejere og tilhørte i ca. 1890 Lensbaron Zytphen-Adeler, der døde i 1919.

Herregården blev i 18. århundrede ombygget, men er i det 19. århundrede ført tilbage til sin oprindelige skikkelse.  I 1933 blev herregården til et ungdomsfængsel, og siden 1973 har herregården været brugt til et almindeligt åbent fængsel.

H.C. Andersens første besøg på Søbysøgård i 1836

Det er meget lidt man kan læse om H.C. Andersens relationer til Søbysøegård. Derimod optræder Søbysøgård i nogle af hans breve således skriver han til Edvard Collin fra Lykkesholm den 24 Juni 1836 …… “Dog paa Lykkesholm har man det saa godt, at man glemmer de mørke Farver! Iaftes fik vi deilig Steg, Viin og Punsch. Idag Krebsesuppe, Steeg, Fisk, Budding og Jord­bær. Man lever saa velsignet. Jeg længtes ogsaa efter at komme herud. I Odense var noget kjedeligt, jeg frøs, var en Schwächling175. (Ordet er galt stavet, men det er for at vise, at jeg ikke lignede de almindelige.) Kun een Dag morede jeg mig nogenlunde, Blæst og Kulde fordærvede Touren, jeg var paa Søbysøegaard. Camilla Wedel bad mig særdeles hilse Jette; Fru Føns fra Hinsgavl og den musikalske Datter sværmede for Improvisatoren og OT, bad mig særdeles om at komme til dem. Mueligt gjør jeg det. Datteren syntes jeg godt om, men hun er jo ikke riig, saa bliver jeg ikke forelsket ….”

H.C. Andersens andet besøg på Søbysøgård i 1839

H.C. Andersen skriver i et brev til Henriette Collin den 26 Juli 1839 om at han er på herregården Glorup hos Grev Gebhard Moltke-
Hvitfeldtog han fortæller lidt om opholdet og udflugten til Søbysøegaard. “….. Men jeg maa fortælle Dem lidt om Glorup, dog De kan jo tage Spille­manden frem og læse Christians Besøg der i Haven. Jeg kom her igaar og Greven viser mig en Opmærksomhed, en Omhu for at gjøre mig mit Op­hold saa behageligt [som] mueligt. Jeg har to brillante Værelser, herlig Opvartning og hver Dag lover Afvexling, i Dag skulle vi spise paa Søeby­søegaard, vi reise om en Time, det er fire Miil dertil, altsaa have vi otte Miil at kjøre i Dag; Greven har bedet mig endelig at blive hos sig til Ons­dag i næste Uge og jeg har lovet det ….”

Kilder: brevbase sdu.dk.