Karakterblad 1823

H.C. Andersen karakterblad for 1823

H.C. Andersens karakterblad for Slagelse Latinskole for august og september 1823. Af bladet fremgår bl.a. karaktererne og følgende bemærkninger: “Ved Skoleaarets Ende kan jeg ikke undlade at udtale…… Flid, hvormed han isærdeleshed i Aarets sidste Halvdel, der …..dige Forkundskaber. Til Belønning derfor, samt for end mere…….”

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2002

Skolegang i Slagelse