H.C. Andersen: Barndommens gade Munkemøllestræde 1905

Munkemøllestræde i Odense 1905. Kilde Odense Bys Museer.

Den brostensbelagte gade Munkemøllestræde i Odense med iagttagende børn i 1905 , hvor H.C. Andersen boede i sin barndom. Billedet er taget nede fra åen og op mod Klingenberg. H.C. Andersens Hus ses i baggrunden, som et to etages hus, ved den store mur. Senere er barndomshjemmet ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Det hus kaldes barndomshjemmet og her boede H.C. Andersen fra 1807-1819. Det lille hus som familien flyttede til senere i 1819 er et af husene der var i den gade, der her ses. I det hus boede H.C. Andersen i indtil han i september 1819 rejste til København.

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens barndom her!