Den første stil

H.C. Andersens stilebog fra skoletiden i Slagelse. Emnet for den første stil lyder: ”Hvilken Skade foraarsager det, at man er urimelig paastaaende i sine Meninger?”

Kilde www.kb.dk 240110

Skolegang i Slagelse