Brev fra H.C. Andersen til Thora Hallager 30.10.1867

Brev fra H.C. Andersen til Thora Hallager. Dateret  30. oktober 1867

Basnæs ved Skjelskjør den 30 October 1867

Kjære Frøken Hallager!
Imorgen, Torsdag, kommer jeg ikke til Byen, saaledes som Bestemmelsen var, her er stor Jagt herudeog jeg har lovet at blive den Dag over. Fredag Morgen, vil Gud, kjører jeg til Slagelse og kommer da, rimeligviis med Middagstoget der indtræffer omtrent Klokken fem; maa der da være lagt i min Kakkelovn. Jeg vil være glad ved om De til Aftensmaden havde lidt kold, mør Kalve-Karbonade og en Daase Sardiner. Jeg haaber at denne min lille Skrivelse finder Dem frisk og vel, ogsaa at Blomsterne i min Stue have det vel godt? En venlig Hilsen til Caroline.

Deres ærbødige
H. C. Andersen