Studerekammeret

Rekonstruktion af H.C. Andersens studerekammer i Slagelse hos rektor Simon Meisling

 Rekonstruktion af H.C. Andersens studerekammer i Slagelse hos rektor Simon Meisling

Det sidste halve år H.C. Andersen opholdt sig i Slagelse, var han logerende hos familien Meisling i latinskolen. På studerekammeret læste han lektier!, terpede tyske verber, skrev stile og baksede med den latinske grammatik.

Af og til tog den unge Andersen også til at at skrive digte, selvom både rektor Meisling og flere af hans velgører i København bl.a. Jonas Collin havde forbudt ham det, men han var i Slagelse.

H.C. Andersen havde et noget hysterisk og flagrende sind, han var uhyre selvoptaget og gik meget op i , hvad andre menneske syntes om ham. Han havde brug for ros og gjorde ham glad, mens kritik medførte triste studer og kunne bringe ham på selvmordets rand. Det er derfor ikke mærkeligt at rektor Meisling til tider nedladende og mobbende facon påvirkede ham dybt.

I forbindelse med H.C. Andersens 200 års dag i 2005 blev der lavet en film om “Unge Andersen” instrueret af Rumle Hammerich. Filmen fortæller om H.C. Andersens liv som discipel i Slagelse Latinskole og om hans meget anstrengte forhold til rektor Meisling. I forbindelse med optagelserne til filmen blev der lavet en del kulisser. Efterfølgende har Slagelse Museum fået disse kulisser og lavet en udstilling med latinskole, rektorbolig med Andersen studerekammer. Der er tale om en rekonstruktion, således som de kunne have set ud i Slagelse på H.C. Andersens tid i 1820’erne.

Rekonstruktionen af H.C. Andersens studerekammer hos Rektor Meisling kan ses på Slagelse Museum. Foto Lars Bjørnsten 2005.

Skolegang i Slagelse