Frimærke med illustration fra eventyret “Nattergalen”. Værdi 3.00 Kr.

Frimærke med illustration fra eventyret “Nattergalen”. Værdi 3.00 Kr. Kinesiske  Shen Jiahong har designet frimærket og Post Danmarks egen gravør, Martin Mörck har udført gravørarbejdet.

H.C. Andersens eventyr “Nattergalen ” (1843)

Efter en spadseretur i det netop åbnede Tivoli med de kinesiske bygninger noterede H.C. Andersen i sin almanak: “Begyndt det chinesiske Eventyr”, og dagen efter, den 12. oktober 1843, noteredes det: “endt det chinesiske Eventyr”. Det gik med forrygende fart, når H.C. Andersen skrev det, Det poetiske billede af nattergalen og spilledåsen finder vi i det fem år ældre eventyr “Svinedrengen”, hvor den ægte kunst i form af nattergalen afvises til fordel for den kunstige, forudsigelige spilledåse, som har prinsessens interesse. Natergalen figurerer også i “Den flyvende Kuffert” fra 1839, og kan med “Svinedrengen” ses som forstudier til “Nattergalen” skønt den ægte kunst i disse eventyr kues af den herskende smag. Det er ikke tilfældet i eventyret “Nattergalen”.

H.C. Andersen havde kort forinden sit kinesiske eventyr mødt den svenske nattergal, Jenny Lind, og gennem sin heftige kærlighed til heden indset, at sand kunst altid vil være sejrende: “Ingen Bøger, ingen Personer have bedre og mere forædlende virket ind paa mig, som Digter end Jenny Lind”, skrev H.C. Andersen senere i sine erindringer.

Kilder: Postdanmark og Odense Bys Museer

Vil du se mere fra udgivelsesdagen den 1. juni 2012,  så se her!