Landskab med sø og skov

1-46

Tegning af H. C. Andersen. Motivet er landskab med sø og skov. Størrelse på tegning 8,3 x 10,1 cm

Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen:

“Ud i Verden! rask afsted!
Det er, see dog bare!
Ret som Mark og Eng løb med,
Os det er, der fare.

Nu paa Land og nu paa Sø,
Som det sig kan skikke,
Gid jeg dog maa aldrig døe!
Nei, det vil jeg ikke!

Reise bort med Fa’er og Mo’er –
Det er, som jeg svæver!
Verden er saa stor, saa stor!
Gud skee Lov, jeg lever!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger