Vor Frue Kirke i Odense 1844

frue-kirke-odense-1821-raw

Frue Kirke i Odense d 23 Aug 1844. Rawert, Ole Jørgen, 1786-1851. Billedet er udført i 1844 og er en lavering (billede på papir, malet i valører af en enkelt farvetone) her i farvetonen brun- sort tusch.

Vor Frue Kirke i Odense (Frue Kirke) antages at være Odenses ældste kirke. Efter at engelske benediktinermunke havde lært danskerne at brænde mursten, blev den nuværende kirke omkring år 1250 opført som korskirke og måske har der på stedet tidligere stået en trækirke.  Ved siden af Vor Frue Kirke ligger Latinskolen den ældst bevarede verdslige bygning i Odense fra 1308.

H.C. Andersen har i 1836 besøgt kirken, hvilket fremgår af korrespondancen mellem eventyrdigteren og hans ven Edvard Collin. H.C. Andersen skriver fra Lykkesholm “…. Fra Roed skal jeg hilse Dem mange Gange. Jeg viiste ham Odense Mærkværdigheder. De opgravede Oldtidsbaade, (der rime­ligviis have været Vantrug180, som flere Heste have drukket af). St Knuds og Frue Kirke, samt flere Vüer ….” (kilde sdu.dk)

Hvordan så Odense ud  på H.C. Andersen på H.C. Andersens tid?

Hvordan Odense så ud  på  H.C. Andersens tid? Til belysning af dette findes forskellige kilder, men her skal nævnes to centrale kilder. Det kongelige Bibliotek i København har en righoldig samling af billeder og kort. Da det kan være svært at finde rundt på bibliotekets hjemmeside  har jeg lavet henvisninger til billeder, der relaterer til H.C. Andersens Odense her! Desuden har Odense Bys Museer en righoldig samling af spændende gamle fotografier fra H.C. Andersens Odense. Siden hedder Gamle Odensebilleder og kan ses her!

Billederne fra Det kongelige Bibliotek er udført af Ole Jørgen Rawert, som levede i årene 1786-1851. I en lang årrække fra 1805-1849 foretog han  som embedsmand en lang række rejser i ind – og udland, hvor han tegnede og malede de forskellige miljøer han stødte på undervejs. Under disse rejser har han også besøgt Odense og det er der kommet flere meget smukke tegninger og akvareller ud af. Ole Jørgen Rawert har tegnet mere end 1500 tegninger, som idag kan ses på Det Kongelige Bibliotek. Tegninger indeholder tegninger fra datidens  store dele af det nuværende Sverige og Norge.

Se flere billeder, der relaterer til H.C. Andersens Odense her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek