Kong Christian den 9’s trælineal med papirklip af H.C. Andersen 1872

Kong Christian den 9’s trælineal med papirklip af H.C. Andersen.

Se venstre side af linialen her!                Se højre side af linialen her!

Kong Christian den 9’s trælineal med papirklip af H.C. Andersen.  H.C.Andersen var ofte kongefamiliens gæst i børneværelset eller i salonerne. På bagsiden af linealen har eventyrdigteren lavet en inskription med følgende ordlyd.”I hvert et Blad er et Trylleri Der sidder en le-ende Sjæl der i …. H.C. Andersen 1872. Bemærk det påklistrede blad!

Eksempel på noget af papirklippet

Hans Christian Andersen wooden ruler with papercut for the King Christian 9. Kilde: Museet på Amalienborg

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2006