Gravensteen i det Slesvig Holsteenske. Hånddekoreret radering af Søren Læssøe Lange 1804

Gravensteen i det Slesvig Holsteenske. Hånddekoreret radering af Søren Læssøe Lange 1804

 Landskabsmaler Søren Læssøe Lange:

Født i Fåborg 1760 – død i København 1828. Kom i 1781 til København for at uddanne sig ved Kunstakademiet. I 1804 have han fået en æresmedalje i guld af Kongen (»Hoffet i København«), og det følgende år begyndte han udgivelsen af en række raderede landskaber af indenlandske egne herunder Gråsten Slot, som solgtes illuminerede.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens besøg i Augustenborg og Gråsten her!