Papirklip af H.C. Andersen udført på Gråsten Slot 1845

H.C. Andersen og hertugen af Augustenborg papirklip af H.C. Andersen udført på Gråsten Slot 1845

Papirklip af H.C.Andersen udført på Gråsten Slot ca. 1845. Forestiller en konge med krone og en ærbødig H.C. Andersen med høj hat i hånden. En anden udlægning er at papirklippet med selvportrættet af HCA og hertugen som tyk fyrste.

Papirklippet er udført i hvidt papir, som er opklæbet på grønt glanspapir. Til venstre ses hertug Christian August med en stor tyk mave og i sin højre løftede hånd et scepter og på hovedet en krone. Hertugens ben viser ham i en fremadskridende bevægelse med Andersens arm under sin egen arm. H.C. Andersen ses også fremadskridende og foroverbøjet iført en frakke med lange skøder og i venstre hånd holder han sin høje hat.

H.C. Andersens papirklip viser at Andersen kunne ironisere over sit forhold til fyrster. Han fremstiller sig selv med en krumning af sin krop på en måde således at hans hoved kommer under kronens placering, selvom Andersen var en del højere en hertugen. Et udtryk for at vise rangforskelle. Hertugen fremstilles som en tyk tumling og Andersens fremstrakte arm forhindre tumlingen i at falde fremover. Scepteret kan tolkes som en fastelavnskølle og dermed fremstilles hertugen komisk som en kattekonge. Dette papirklip af H.C. Andersen er ligesom andre af hans værker udtryk for en dybere tolkning og ikke blot til pynt og pryd.

Påskriften på papirklippet er på tysk og lyder:

“Es soll der Sänger mit dem König gehen
Sie beide stehen auf der Menschheit Höhen”

Tekstkilde: “politisk tale ved frokosten; ikke tilfreds” af Erik Westengård

Se mere om H.C. Andersens besøg i Augustenborg og Gråsten her!

Foto: Lars Bjørnsten 31. juli 2005