Hertug Christian Carl August og hertuginde Louise Sophie

Christian Carl August (1798-1869) hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Malet af en ukendt kunstner.  Louise Sophie (1796-1867) hertuginde af af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Malet af Carl Hartmann 1845. Portrættet af hertuginden er udført af Carl Hartmann i 1845 i anledning af hertugens og hertuginden sølvbryllup.

Hertug Christian August ses med bryststjernen for den tyske Guelfer-orden. Billedet er muligvis udført samtidig med hertugindens og senere ændret, da han havde taget parti for Tyskland i Treårskrigen. Da H.C. Andersen besøgte hertugparret i november 1845 efter sølvbryllupsfesten, var uvejrsskyerne begyndt at trække op.

H.C. Andersens dagbog 13.november 1845. 

Ved Taffelet havde jeg Prindsesse Caroline Amalia til Bords, Hertugen talte om at mine Landsmænd havde nok skræmmet mig fra at komme til Sølvbrylluppet. Læst om Aftenen Sneedronningen.

H.C. Andersen: “Mit Livs Eventyr”.

Under H.C.Andersens sommerophold hos kongeparret på øen Föhr, traf han hertuginden af Augustenborg. Hertuginden af Augustenborg, hvem jeg saae og talte med i det kongelige Hjem, indbød mig paa det Naadigste og Hjerteligste at lægge min Vei hjem over Augustenborg og blive der nogle Dage. Selv Kongen og Dronningen Gjentoge det for mig.

Se mere om H.C. Andersens besøg i Augustenborg og Gråsten her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense