H.C. Andersens ordsprogsleg fra 1867

Ordsprogsleg 1867

H.C. Andersen sender Thea Melchior et brev sammen med et brev til hendes moder Dorothea Melchior, som indeholdt en løsningen på en rebus som hun ønskede at Andersens skulle løse og det har han forsøgt på at løse på det vedlagte ark sammen med en lille skrivelse til hende. H.C. Andersen skriver at løsningen på rebussen naturligvis ikke er den hun forventer, men som han skriver der er altid en løsning.

Brevet 21. juli 1867

Søndag den 21 juli 1867. H.C.Andersen har sendt brev til Fru Melchior. Han skriver heri bl.a. “Theas Brev indeholdt en Rebus som hun ønsker jeg skal løse dette har jeg forsøgt paa vedlagte Blad, der er en lille Skrivelse til hende. Opløsningen er naturligviis ikke den hun venter, men det er altid en Opløsning”.

Dagbogen 21. juli 1867

Søndag den 21. Solskin til Morgen, senere graat. Sendt Brev til Fru Melchior, deri et Par Ord til William og Opløsning paa en Charade [fra] Thea. Jeg løste den med mit Navn H. C. Andersen.

En By i Holsten 

En By i Engeland

En Ø i Kattegattet

En Flod i TydskIand

En Flod der falder i Donau

En By i Slesvig

En By i Norge

Bjergkjæde i Spanien

En Ø ud for Italien

En By i Jylland

= Heide. 

= Cambridge.

= Anholt.

= Neckar.

= Drau.

= Eckernførde

= Røraas

= Sjerramorena

= Elba.

= Nibe