Alexandre père Dumas 1803-1870

Digteren Alexandre Dumas (1803-1870). Litografi efter tegning af Maurin.

H.C. Andersen om Alexandre Dumas

At H.C. Andersen syntes godt om Dumas fremgår af hans brev til Dumas dateret den 21. marts 1843 heri skriver Andersen, at han ansigt til ansigt har set og talt med den digter der af alle digtere i Frankrig mest har grebet hans sjæl og han regner det til en af hans lykkeligste øjeblikke på denne rejse. H.C. Andersen skriver endvidere: “men De veed selv at naar man i et fremmet Land naaer et Maal der staae een som kjært og helligt, man griber da enten en Blomst, en Steen, eller søger med løse Træk paa Papiret at sikkre sig et for Øiet synligt Tegn om dette spændende Øieblik, og da i Hjemmet betragter det hjembragte som en Reliquie; den Venlighed hvor med De har modtaget mig giver mig Mod til det jeg skal bort at bede Dem om en saadant Tegn, nogle faae Ord skrevne af Deres Haand i mit Album.”

H.C. Andersen skriver desuden et brev til Henriette Wulff den 21. marts 1843 , hvori han bl.a. skriver om Alexandre père Dumas, at han i Paris ikke har fundet fundet nogen der er elskværdig, ligefrem og god mod ham, som Dumas. Forfatteren af “Impressions de Voyage” tog Andersen om halsen og var meget glad ved at se »le bon, aimable Poet danois!« . Han spurgte til Thorvaldsen, hvis atellier han har besøgt i Rom og bad Andersen sende den store kunstner hans hjerteligste hilsen. Kongen af Sverige har inviteret A. Dumas til Stockholm, da Dumas fader har været general med Bernadotte. Rejsen til Stockholm vil han lægge over København, måske om to år. Igår spurgte han mig om jeg havde lyst til at gøre Rachels bekendtskab. Det ønskede H.C. Andersen med stor glæde og Dumas sagde, at nu vel, så går vi sammen næste onsdag op i Théâtre-Français , hun spiller Phædra, vi kunne tage plads bag kulisserne og så kan vi tale med hende mellem akterne. H.C. Andersen skriver til Henriette Wulff “see det skal jeg imorgen! misunder De mig ikke! Dumas har ogsaa sendt mig to Billetter paa een Gang for sit nye Stykke i Variètés”. Kilde sdu.dk hca brevbase.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen og vennerne