H.C. Andersen papirklip: Brudstykke

Hans Christian Andersen Papirklip  – Papercuts by Hans Christian Andersen – Scherenschitte von Hans Christian Andersen

Brudstykke. Størrelse 31,5 x 24 cm.

Kilde: Odense Bys Museer