H.C. Andersens første bog “Ungdoms-Forsøg”

H.C. Andersens første bog “Ungdoms-Forsøg” 

H.C. Andersen mødte stor modstand mod hans første udgivelser. Han skrev derfor endnu en tragedie, Alfsol, som blev indleveret til Det kongelige Teater. Desuden udkom en fortælling, der var inspireret af Walter Scott. Fortællingen hed “Gjenfærdet ved Palnatokes Grav. Disse to værker blev sammen med den selvbiografisk prolog udgivet under titlen “Ungdoms-Forsøg” under forfatter pseudonymet Villiam Christian Walther. Bogen solgte ikke og endnu engang blev han i september 1822 afvist af Det kongelige Teater. I afslaget lød det også at forfatteren, som jo var ukendt, havde talent og derfor burde  tage en elementær uddannelse. Et tilbud, der blev forelagt H.C. Andersen som han modtog stor taknemlighed. Da bogen ikke solgte blev restoplaget makuleret og derfor findes der i dag kun få eksemplarer af bogen.

H.C. Andersens valg af pseudonymet “Villiam Christian Walther” var ikke tilfældig. Det første navn efter Shakespeare’s fornavn, det sidste efter Walter Scott og det mellemste efter ham selv. H.C. Andersen skriver selv: “… Jeg var beskeden, må man sige, men Herre Gud, folk havde bildt mig så meget ind og nu den interesse man viste mig. Jeg afhentede ikke manuskriptet, skønt man sagde mig det ikke kunne trykkes, hemmeligt håbede jeg dog. Det kommer nok ud, når jeg er i Slagelse og det ville være dejligt. Jeg sagde derfor lev vel til alle, uden bogtrykkeren, fru Wulff lovede at skrive mig til og Collin sagde at jeg kun skulle melde ham alt, hvordan det gik mig….”

Ungdoms-Forsøg , som var H.C. Andersens første bog blev udgivet i 1822, da bogen solgte ikke rigtig forsøgte man i 1827, at få bogen solgt med et andet titelblad, som ses nedenfor:

 Foto: Lars Bjørnsten Odense