Svendborg, en mellemstation på H.C. Andersens rejser

Svendborg : Kilde: Opslag på Svendborg Havn

Svendborg Havn: Kilde: Opslag på Svendborg Havn

Svendborg, en mellemstation på H.C. Andersens rejser

H.C.Andersens rejser foregik ofte via Svendborg således skriver han i sin dagbog: 29.—30.9. 1844 Fra Augustenborg til Brunsnæs; ombord i dampskibet »Caroline Amalie«; over Svendborg til Kalvehave; derfra med vogn til København.

5.8.—6.8. 1849 …”Fra Glorup over Svendborg (overnatning 5.8.), Gaabense og Nykøbing til Corselitze….” Gåbense er dag en landsby, som ligger på Falster og var tidligere en færgehavn med forbindelser til Sjælland og Fyn.

H.C. Andersen har på flere af sine rejser fra udlandet rejst via Flensborg med skib til Svendborg og så videre derfra til Glorup Slot.

2.juni 1851 “Klokken var 9 før vi naaede Svendborg. Indseilingen smuk, Langelang lukker for Sundet, man seiler som fra een Indsøe, ind i en anden. Mit Tøi fik jeg ikke i Land, men Fru Bang tog det med i sin Baad, Vognen fra Glorup holdt ved Broen, jeg kjørte strax og kom halv tolv til Glorup, fik de sollyse Værelser ud til Vandbasinet, drak Thee og var glad ved at være her og komme i Seng.”

Løverdag 9 august 1856. “Drak tilmorgen Salep! tog ombord Klokken 7; koldt Veir ellers godt. — Jeg tog Plads til Korsøer for endnu paa Aftenen at naae Basnæs, men Dampskibet Caroline Amalia gaaer saa langsomt at Klokken var to før vi naaede Svendborg, jeg var nerveus og der var nogen Bevægelse i Søen; derfor gik jeg iland i Svendborg; (ombord Præsten fra Basnæs) i Vertshuset hos Møller gav jeg for en halv Karbonade, en Smule Skinke og to Glas Viin 7 ȋ, jeg
blev vred, især fordi de regnede Værelset hvor jeg spiiste til 2 ȋ. Jeg sagde Verten at det havde jeg endnu ikke fundet før noget Steds i hele Europa. »Saa har De dog fundet det eet Steds!« sagde han; jeg lovede at anbefale det. Med Extrapost (4 Rdlr) kjørte jeg til Glorup…….”

Torsdag 17 juni 1858 “Klokken 8¾ afsted, Traf paa Banen Harald, med os kjørte Fru Bispinde Gad, meget varmt, Blikstille, deilig Tour med Diana; Capitain Andersen førte Skibet. Ved Svendborg kom Baron Julius Weddel ombord, meget rar og gemytlig. Vi spiiste paa Dækket, han gav Champagne; ved Sønderborg forlod han os og nu fik vi stærk Blæst. Kom Klokken henved 8 til Flensborg. Det var meget Høivande, Harald og jeg gik op ved Heltenes Grave. Helgesen havde nu ogsaa der sin, det var blevet til Storm. Madam Rasch havde indlogeret os godt i sin store Sal. Gik iseng hen mod elleve….”

Den 5 april. 1861 “I Nat Skylregn; kom med Jonas til Korsøer Klokken 10½ og fik Solskin, men koldt var det. Ved Svendborg kom en Baron Rosenørn gift med Frøken Pechlin ombord han er nu Eier af Hvidkilde og bad mig besøge sig engang…”

Torsdag 24 juli 1862. H.C. Andersen rejser fra Korsør via Svendborg til Flensborg ….. Veiret smukt; ved Svendborg var smykket med Danebrogs Flag; her kom Johan Langes Søstre ud og bragte mig en Bouquet; fra St Jørgens Præstegaards Have, vaiede med Lommetørklæder; det blev Blikstille. En Bonde der var Skolelærer ved Qværndrup, kom hen til mig og hilsede mig fra mange smaa; og spurgte om jeg var Hans Christian Andersen. En Svensk citerede Digte af mig og fortalte at han havde 1849 været med i Lund at raabe Hurra for mig….”

Se mere om H.C. Andersen og Svendborg her!