H.C. Andersens sidste dage inden afrejsen fra Ettersburg i 1847

Udsmykning med gitre (med støv) fra det indre af Ettersburg i 2006, da slottet var i forfald. Foto Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersens sidste dage inden afrejsen fra Ettersburg i 1847

Fredag 10. Kjørt til Byen med Arvestorhertugen, han nødte mig til at sidde paa høiere Side, gjort Vesitter; hjemme stort Taffel; Brev fra Ingeborg Faderen, Gusta, Fru Balling. Indbydelse til Augustenburg. — Om Aftenen indbudt, med det unge Herskab at see Beriderne, jeg blev hjemme gik i Parken og saae mod Harzen der laae som en Taage, Aftenen var stille, jeg læste mit Fader vor. — Var angrebet. Læste Digte. Arvestorhertuginden meget elskværdig, imorgen tager han paa Jagt men vil søge mig hos Beaulieu. Forkjølet.Arvestorhertuginden meget elskværdig. Aftenen gik smukt.

Løverdag 11. Kjørte ind til Weimar i Hertugens Vogn, gav for 3 Dage 2 Thaler i Drikkepenge og een Thaler til Kudsken; Brev fra Bang i London og fra Hartmann i Kjøbenhavn; fra Wolff i Jena, han er ikke hjemme imorgen, altsaa gaaer jeg paa Jernban[en] til Leipzig. Selskab her om Aftenen, Arvestorhertugen kom fra Jagt hiin Side Jena, lod sig mælde om jeg kunde modtage ham; Beaulieu blev ærgerlig over Besøget, jeg derved forlegen. Arvestorhertugen sagde, han vilde komme imorgen paa Jernbanen og sige mig…

Se også:  Weimar og H.C. Andersen 2006   og  Ettersburg og H.C. Andersen