H.C. Andersen besøgte 8. – 11. september 1847 arvestorhertug Carl Alexander på Ettersburg

Udsmykning med stuk på lofterne fra det indre af Ettersburg 2006

H.C. Andersen besøgte fra 8 – 11. september 1847 arvestorhertug Carl Alexander på Ettersburg.

Onsdag 8. Besøgt Schöll, Möller, Eckermann, fik et venskabeligt Brev fra Arvestorhertugen at han kom ind til Weimar mellem 1 og 2 om jeg da vilde kjøre ud og blive i det mindste til Søndag; paa Slottet fløi han mig om Halsen, kyssede mig, han kjørte, jeg sad ved Siden af ham, Vagten blev raabt ud, Trommerne gik, Folk hilsede paa Gader og Veie, paa Ettersburg førte han mig til mine Værelser, kyssede mig endnu engang, og bad mig være hjemme; — Eglofstein, Beaullieu & til Taffels. Arvestorhertuginden ønskede mig Velkommen; den lille Prinz kunde nu tale og havde seet Kunstberidere, som han stod paa eet Been efter. — Jeg har Værelse med Gobelinske Tapeter; Andromeda bundet til Klippen,

Torsdag 9. Om Formiddagen ved Kaffebordet interessant Samtale, Frøken Klok vidste godt at rædde sig ud af det da Arvestorhertugen forlangte en Dom over sig og hun sagde at han havde jo selv sagt han var en Melodie uden Ord. — Kjørte om Middagen ind med Arvestorhertugen til Belvedere; de gamle Forældre toge hjertelig mod mig, Storhertugen forsikkrede at det var ikke Smiger, men Alvor, det gjorde ham ondt jeg vilde saa snart afsted, da vi kjørte mødte vi Frau Kirmes hun var gaaet for at see mig, sagde hun, kjørte med Arvestorh til Schütsenfest, vi steeg af Vognen og gik ned i Vrimlen Alle hilsede; det er geneert at see Sligt, at Vagten kommer ud, Trommerne gaae, mig gaaer det slet ikke an, jeg veed ikke om jeg skal hilse eller ei. Da vi kjørte hjem var det koldt[,] Arvestorhertugen gav mig sin Kappe, »den har aldrig været om en Værdigere«, sagde han, og forkjølede sig. — Hjemme læste han høit af O Z. —

Se også:  Weimar og H.C. Andersen 2006   og  Ettersburg og H.C. Andersen