H.C. Andersens besøg i Ettersburg 22-23 august 1846

 Slotsparken ved Ettersburg. Beliggende ved landsbyen Ettersberg. Lidt nord for Weimar. Foto: © Lars Bjørnsten 19. oktober 2006

 Løverdag 22 En ung Fætter af Hertugen er kommet, dennes Ledsager er een af Jesuitterne i Rom opdraget Hr Pilati; med ham, Hertugen og Fætter i een Vogn kjørte vi ud i Parken og tog Frokost der, gik hjem gjennem Skoven. Hertugen har ganske mod den stakkels Jesuit, der er Venligheden selv og idelig besøger mig. — Om Aftnen læste jeg Begyndelsen af nur ein Geiger. Frorieps vare her. — Arvestorhertugen fulgte Fætteren til Sengs, men kom siden, da jeg var halv afklædt over til mig og vi sladdrede, men i det forreste Værelse, for ei at være Hr Pilat saa nær. — Frorieps her om Aftenen.

Søndag 23. Solskin, spadseret ud at see Harzbjergene. Besøg af Hr Pilati, vi talte om Religion; vor Tale snoede sig smidigt om hinanden. Han og hans Prinds afreist. — Nu faaer jeg en Byld igjen paa samme sted som i Rom; — Gik med Arvestorhertugen i Skoven, paa en Bænk der talte vi meget og længe; han læste to Digte for mig han havde skrevet; bad mig gjøre mit til at Weimar blev hæderligt nævnet; bad mig altid holde lidt af ham; vi kom ind i Politik og han var meget billig; roeste Auerbach fordi han saa frit udtalte sig for ham; beklagede, hvorledes næsten Alle talte ham efter Munden. Arm i Arm gik vi til Slottet. –

Se mere om H.C. Andersen og Ettersburg