H.C. Andersens andet besøg på Ettersburg fra den 20-25 august 1846

Fra det indre af slottet Ettersburg. Engang en prægtig sal med buster og smukke udsmykninger på vægge og i loft. Foto Lars Bjørnsten 2006

H.C. Andersens andet besøg på Ettersburg fra den 20-25 august 1846 

Andersen var på sit andet besøg på Ettersburg fra den 20.-25. august 1846 hos arvestorhertug Carl Alexander. H.C. Andersen skriver i sin dagbog om dagene på Ettersburg:

Torsdag 20. Sendt Brev til Collin og Fru Hank. Besøgt Schöll og Eckermann; Arvestorhertugen har alt i Dag ladet høre om jeg var i Byen! Kjørt med Maltitz til Ettersburg, her er en Sal og et smukt Værelse for mig, med Roccoco-Meubler; Arvestorhertugen kom fra Ridetour, faldt Maltitz om Halsen og derpaa mig, jeg troer rigtig nok han fik Omfavnelse for at jeg kunde faae en. Til Taffels. — Have Anlæget  smukt! — Om Aftenen fulgte Arvestorhertugen mig Arm i Arm over Slotsgaarden til mit Værelse kyssede mig kjærlig, bad mig altid have sig kjær, skjøndt han kun var et almindeligt Menneske, bad mig blive hos sig i Vinter!  — Jeg Ulykkelige har ved alt dette Følelsen af, denne store Kjærlighed kan ikke vedblive. Sov ind med veemodige glade Følelser, at jeg var Gjæst paa den fremmede Fyrstes Slot, elsket af ham; Laqueierne kalde mig: gnädiger Herr! det er et Eventyr.

Fredag 21. Koldt, Regnveir. Dovnet; til Middag var Schöll her og Fru Gross; Schöll læste om Aftenen en aristophanisk Comedie Philoktét, der spiller her paa Ettersburg;  Chorene fortræffelige; om Aftenen kom Arvestorhertugen over til mig paa mit Værelse og vi sad og sladdrede til over Midnat. —

Se mere om H.C. Andersen og Ettersburg