Fedder Carstens

Fedder Carstens (1784-1874) og hustru Botille Carstens ( -1874. Fedder Carstens var lærer i jødeskolen i Munkemøllestræde, hvor H.C. Andersen gik i skole fra omkring år 1810. Daguerreotypi ca. 1855.

Fedder Carstens (1784-1874) og hustru Botille Carstens ( 1803-1875).

Fedder Carstens var lærer i jødeskolen i Munkemøllestræde, hvor H.C. Andersen gik i skole fra omkring år 1810.

Fedder Carstens er født den 11/7 1784 i Almdorf i Tønder Amt. Fedder Carstens kom til  odense i 1806 i og var fuldmægtig hos postmester Laursen i Odense indtil 1809. På grund af et svigtende helbred oprettede han en privatskole for jødebørn, der på grund af jødefejden ikke kunne begå sig sammen med de børn, der hørte til folkekirken. Nogle enkelte af disse havde han dog også i sin skole, og blandt disse den senere så berømte H. C. Andersen. Imidlertid ophører denne skole i 1811, da der nu kommer rigtig orden i byens skolevæsen. Fedder Carstens bliver efterfølgende skriver hos Cancilliråd og Stiftsrensor Bøtcher. Senere blev han brofoged og bestyrer af den optiske telegraf i Vindeby på Tåsinge.

Kilde:  http://home1.stofanet.dk/l.h/slaegt/Fedder.htm  Foto: Lars Bjørnsten Odense

Læs om H.C. Andersens skolegang i Odense her!