Oplæsning af eventyr på slot Ettersburg 28. juni 1844

Slot Ettersburg i forfald. Foto Lars Bjørnsten Odense 2006

Fredag den 28. juni 1844 var H.C. Andersen igen på besøg på slot Ettersburg

“…….Nu kjørte vi til Ettersburg; hvor de har en Journal, hvortil leveres Bidrag og imellem oplæses; Fru Gross Amalie Winter læste en Liebesgeschichte Arvehertugen en Novelle, rimeligviis af ham selv; jeg følte mig syg og var ved at kaste op, det var en Qval og det fik aldrig Ende; jeg læste Prindsessen paa Ærten, Kejserens nye Klæder og Idas Blomster men var ganske syg. Arvehertugen vilde at jeg skulde blive i Weimar længer; trykkede længe og fast min Haand, sagde han var min Ven og at han haabede engang i Fremtiden at kunde vise det! hans Gemalinde bad mig ogsaa komme igjen til Weimar og ikke glemme dem; ligesaa den unge Grevinde…..Jeg var ordenlig blød om Hjertet. Fik en Green af Lindetræet og rullede Hjem…….”

Se mere om H.C. Andersen og Ettersburg