H.C. Andersen i Weimar

Weimar med storhertugslottet ca. 1840. Foto Lars Bjørnsten 2004

 H.C. Andersen i Weimar

Andersen rejste til Tyskland i sommeren 1844 og besøgte arvestorhertug Carl Alexander af Sachsen, Weimar og Eisenach. Weimar var residensstad for overhertugen og i øvrigt hjemby for Goethe og Schiller. Andersen besøgte hertugfamilien på slottet Belvere. Storhertug Carl Friedrich og storhertuginde Maria Pavlovna talte varmt om København og om Andersen. Mens Andersen opholdte sig i Weimar var der udflugter til slottet Ettersburg, hvor der var tradition for jagt og store litterære og intellektuelle møder og diskussioner for  kultureliten i Tyskland og de tilstødende lande.

Andersen kom meget på jagtslottet i perioden 1844-52. På Ettersburg , som lå nordvest for Weimar mødte Andersen arvestorhertug Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach og hans hustru Prinsesse Sophie af Nederlandene. Andersen så sin store chance for at få etableret en god kontakt til det tyske kulturliv via kontakten til Weimar og benyttede bevist opholdene i Ettersburg og Weimar til at blive kendt og få oplæst sine eventyr. Andersen vurderede, at via kontakten til Weimar så kunne der skabes mange kontakter til andre kulturelle og litterære metropoler i Europa.

Se også:  Weimar og H.C. Andersen 2006   og  Ettersburg og H.C.Andersen