H.C. Andersen i Pogeskole

Odense. Gouache af J.H.T. Hanck 1822. Foto Lars Bjørnsten 2002.

H.C. Andersen i Pogeskole  1810 – 1811

Dengang H.C. Andersen skulle påbegynde sin skolegang i Odense var der kun få offentlige almueskoler. Hertil kom ca. 20 private skoler, herunder et stort antal pogeskoler, hvor den første indlæring fandt sted. H.C. Andersen gik ganske kort tid i pogeskole hos en “læremor”. Det skulle være Marie Raaschou. Derefter kom han i en privat oprettet drengeskole oprettet af Fedder Carstens 1810. Skolen som især var for jødebørn lå lidt længere nede af Munkemøllestræde, blev nedlagt allerede efter ca. et år d.v.s 1811 . H.C. Andersen lærte her en lille jødepige, Sara Heimann, at kende. Det antages at Sara er forbilledet for Naomi i romanen Kun en Spillemand. Da skolen blev opløst blev H.C. Andersen overført til den skole der i 1804 var blevet indrettet i Fattigskolen , Overgade 19.

H.C. Andersen skriver i “Mit Livs Eventyr“. En gammel læremo’er det skulle være , der holdt “pogeskole”, som det kaldtes, lærte mig at kende bogstaver, stave og “at læse ret”. Hun sad i en højrygget lænestol tæt op til uret, hvori der ved hvert fuldt slag viste sig nogle kunststykker med bevægelige figurer; et stort ris havde hun hos sig, og det blev brugt rundt om i kredsen, der mest bestod af småpiger. Det var skoleart, at vi alle på een gang stavede med lydelige stemmer, så højt vi kunne; – Mig turde læremo’er ikke slå, det havde min moder, da jeg sattes i skolen udtrykkeligt betinget, og da jeg derfor en dag også fik et rap af riset, rejste jeg mig øjeblikkeligt, tog min bog og gik uden videre bort, hjem til min moder, forlangte at komme i en anden skole, og det kom jeg. Således skrev Hans Christian i  “Mit Livs Eventyr” og dermed sluttede Hans Christian sin skolegang på pogeskolen og begyndte i stedt på Carstens’s Drengeskole, som dog ikke kun var for drenge.

H.C. Andersen var kun 5 år gammel da han kom til sin lære “læremor” . en af discipliner var stavning. Det lykkedes aldrig rigtig for Hans Christian, da man formoder at han var ordblind.

Lars Bjørnsten

Se mere om H.C. Andersens skolegang i Odense her!