Billeder Frijsenborg ved Hammel i 2003

Da Greve Christian Emil Krag Juel Frijs døde i 1882 overtog sønnen Mogens Christian Frijs en del af Frijsenborg for senere at overtage det helt med de tilliggende gårde. I hans ægteskab var der ingen mandlige arvinger kun døtre. For at prøve arvefølgen anlagde han en sag ved justitsministeriet med en påstand om, at hans ældste datter, Inger Wedell, var den nærmeste arving. Denne sag tabte han, men i 1919 kom der nye forordninger. Datteren Inger Wedell overtog godset ved sin fars død i 1923. I 1958 overtog sønnen grev Charles Bendt Mogens Tido Wedell Frijsenborg, som også ejer Wedellsborg på Fyn.

Frijsenborg Slot Pøt Møllevej 15 8450 Hammel

Monogram ved indgangen til Frijsenborg. Til højre ses skiltet , der markerer at det er privat område. Ovenpå skiltet er et “våbenskjold”, der symboliserer de to adelsslægter Wedell og Friis. Lensgreve Christian Friis døde i 1763, som sidste mand af slægten Friis fra Vadkjærsgård populært kaldet ” et -egern- Friis’erne, der er førte et på en blå bjælke siddende, mod højre vendt rødt egern, med en nød i forpoterne. I stedet for nøden holdes, det nuværende våben for Frijsenborg.

Den nye Frijsenborg ved Hammel set fra Frijsenborgvej er tegnet af arkitekt og professor Ferdinand Meldahl fra København. Arbejdet med projektering begyndte i . Slottet blev bygget i ny renæssancestil og mange af detaljerne på Frijsenborg ligner meget hvad der blev brugt på genopbygningen af Frederiksborg Slot i Nordsjælland, som Meldahls også stod for genopbygningen af. Selve byggeriet påbegyndtes i 1862 og var færdigt i 1867.

Alle vinduer blev reguleret med kraftige indfatninger, som varierer fra etage til etage og giver en levende murflade. På vestfacaden har vinduerne skiftevis rundede og trekantede frontonafslutninger.

Tv. Christian Emil, Greve Krag Juel Frijs, Taknemmelige beboere paa Grevskabet Frijsenborg satte Ham dette minde Den 1.ste Mai 1872. Set på Frijsenborgvej. Th. Hovedindgangen til Frijsenborg set fra Pøt Møllevej 15.

Vestfløjen var den repræsentative fløj understregedes ved, at man forhøjede fløjen med en høj etage. Samtidig blev de to hjørnetårne forhøjet og forsynet med et åbent, kobberdækket lanternespir.

Alle foto: Lars Bjørnsten Odense 2003.

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !