Frijsenborg ved Aarhus d 2 Juli 1821.

Frijsenborg ved Aarhus d 2 Juli 1821.

 Billedet forestiller det ældre Frijsenborg ved Århus, som blev revet ned i ca. 1860-65 og er erstattet af det nuværende Frijsenborg.

  • Det er en akvarel med målene 244 x 350 mm
  • Det er malet af Ole Jørgen Rawert (1786-1851)
  • Det er fremstillet og udgivet i år 1821
  • Indgår i Billedsamlingen. Rawerts maleriske Reise IV, 50 a, neg., skan 4_050a.tif

Kilde er “Det Kongelige Bibliotek” 300311

Ole Jørgen Rawert (1786-1851) foretog i sin egenskab af embedsmand i bl.a Kommercekollegiet, datidens Industri- og handelsministerium, mange rejser rundt i Danmark. Han medbragte altid pen, pensel og akvaralblok på sine rejser og producerede over 1500 akvareller, hvor kan giver er ærlig og redeligt billeder af de bygninger, landskaber og byer han passerede. Et god dokumentation for eftertiden.

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !