H.C. Andersen: Jeg saae det gamle Frijsenborg – Midt i Skov-Eensomheden

Allen ind til Frijsenborg. Foto Lars Bjørnsten 2003

Den 25. august 1868 får han brev fra frøken Hallager, om at hun hun tænker på at opsige sin lejlighed og H.C. Andersen kommer til at flytte, hvilket ærgrede ham. (Red: Fotografen frøken Thora Halager var H.C. Andersens værtinde i Lille Kongensgade 1 i perioden 1866 -1869 og senere i Nyhavn 18 i perioden 1871-1873) .Senere på dagen drak excellensen et glas med ham. Kammerherre Haffner, Grev Danneskjold, Mogens og Andersen passiarede og de havde ild i kaminen.

Fredag 28. august 1868 har H.C. Andersen i sin dagbog skrevet, at han har “Skrevet i Agnes Album (paa Bladet mærket 2den April)

Jeg saae det gamle Frijsenborg
Midt i Skov-Eensomheden.
Liden Agnes havde kun Dukke-Sorg,
Den gamle Gaard var et Eden.
Alt skifter om. Nu Gaarden staaer
For Fremtid et pragtfuldt Minde;
Ung Agnes, en Rose i Ungdoms Vaar,
Straaler deiligt Solskin derinde.
Hun skifted’ ei om, og vil det ei,
Hun Hjerte-Guld har i Eie.
Vorherre er med paa hendes Vei,
Ja, paa alle hendes Veie”.

Lørdag den 29. august 1868 ved middagsbordet drak greven et glas med Andersen og han havde tanken, at dette glas var »til Afsked« og sagde derfor senere til grevinden, at han rejser i morgen og dagen efter var der afsked fra Aarhus med skrue dampskibet Fyen. Der var meningen at skulle til Glorup, men han havde slet ikke lyst til at komme til Glorup og ombestemte sig i sidste øjeblik for at rejse til København

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !

 Lars Bjørnsten 1. april 2011