H.C. Andersens fotografering på Frijsenborg 1865

Tiden gør i øvrigt med klipninger til en lyseskærm, ligesom den H.C. Andersen klippede til på Holsteinborg. Det er en kold sommer og på en skovtur lånte han damernes sjal for at beskytte sin bryst mod kulde. Dagen efter holdt han sig inde og fik han vat på brystet for at varme det og havde ild i kakkelovnen!

Der er stadigvæk fotografering og han har sidder på trappen til fotoseancen. Billederne vedlægges i de breve han skriver. Før frokost bliver der taget to fotografier af ham, hvor han er taget fra ryggen, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden plukker han kaprifoler.

  

 Billedet til venstre: H.C. Andersen er taget med ryggen til og med hat, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden hånd plukker han kaprifoler. Mens H C. Andersen har opholdt sig på Frijsenborg i juni 1865 har han fået taget ca. 30 fotografier. Kilde: Odense Bys Museer.

Billedet til højre: H.C. Andersen er taget med ryggen til og uden hat, mens han står i haven på Frijsenborg. Han står med blomster i den ene hånd og med den anden plukker han kaprifoler. Portrætfotografi, visitkort med indskriften “H. C. Andersen i Haven paa Frijsenborg 1865.” Kilde: Odense Bys Museer.

  

 Billedet til venstre: H.C. Andersen på trappen fra gårdspladsen op til sydfløjens nordside på Frijsenborg 28 juni 1865

Billedet til højre: H.C. Andersen hilser på verden! Billedet hvor den smilende digter med sin svingende hat er specielt, da det skulle være det hidtil eneste kendte af samtidige aftryk af digteren. Fotograf Henrik Tilemann 28 juni 1865 og Lars Bjørnsten 2008.

H. C Andersen benytter opholdet på Frijsenborg til bl.a. at skrive breve og den 27 juni 1865 skriver han til Jonna Stampe, at han er der på tredje uge og har det så godt, som et menneske kan få det, hvor rigdom og hjertelag råder. Han lever som en prins, for at bruge et gammeldags udtryk og føler sig særdeles oplagt til at bestille noget. Greven på Frijsenborg er ligefrem og god, desuden er han driftig og det er en glæde at se den smukke gård rejser sig fra sin forfaldne stand. Slottet, hvor de bor har i 1865 kun en ny fløj, men til september 1865 flytter familien ind til byen og i løbet af et år vil Frijsenborg efter arkitekt og professor Meldahs plan rejse sig og det bliver i sandhed kongeligt.

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !