Kapellet Hammel Kirke

Indgang til kapellet finder sted bag alteret i Hammel Kirke.
Der ses store marmorkister og en fattig med fløjl.

Fra kapellet i Hammel Kirke. Bagved den sort klædte marmorkister  står en kiste med følgende inskription omskrevet: Dette hvilested skjuler de jordiske levninger af Christine Sophie Wedel Frÿs Grevinde til Frÿsenborg, som først så dagens lys den 2. januar år 1710 indtrådte i ægteskab med Erhardt Greve af Wedel Ridder af Elefanten…..

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !

Foto Lars Bjørnsten 2003