H.C. Andersens ophold på Frijsenborg 1863 3.

H.C. Andersen fotograferet i en gruppe med børn, af Henrik Tilemann på Frijsenborg d. 17. juli 1863.

De fire børn på billedet er komtesserne Henriette Frijs (1848-1897), Agnes Frijs (1852-1871), Clara Frijs (1855-1925) samt frøken Zarah Krieger (1843-1870). Foto: Lars Bjørnsten.

Hr. Tileemann: Henrik Tilemann (1835-1923) der var huslærer og godsforvalter. Desuden var han en flittig amatørfotograf og optag en omfattende serie af billeder, herunder portrætter af H.C. Andersen under dennes ophold på Frijsenborg.

Dagen efter var der igen fotografering. H.C. Andersen blev fotograferet i en gruppe i haven og desuden alene. I forgårs og i dag omvandrende var der besøg af tatere fra Flensborg. Næste dag var der afgang fra Aarhus mod Korsør med dampskibet “Eideren” ført af kaptajn Groth. H.C. Andersen havde ikke kahyt og han fik derfor kaptajn Groths kahyt og var der under hele rejsen. Der var nordvesten vind og der slog nogle søer op på fartøjet : Det var ikke videre godt vejr, og han turde ikke gå ned at spise til middag. og det lille dampskib Gerda gik forbi og fik mange søer over sig. Indenrigsminister Lehmann var ombord, han skal i morgen åbne jernbanen fra Aarhus til Viborg. Klokken halv fem var han i Korsør og kl. 8 på Basnæs.

Brevene år 1863 til og fra H.C. Andersen, der relaterer til Frijsenborg

H.C. Andersen skriver i brev fra Frijsenborg til Edvard Collin den 10. juli 1863 at han er meget tilfreds her på Frijsenborg og grevinden i særdeleshed. Greven og hele familien behager mig. Senere i samme måned et brev til Therese Henriques, f. Abrahamson “…Familien er meget elskværdig og opmærksom mod mig, jeg har det som et Grevebarn og bliver her til i Dag otte Dage, da indtræffer jeg, om Gud vil, til Basnæs og bliver ind i August…”Henriette Collin får den 21. juli 1863 et brev fra Basnæs, hvor H.C. Andersen skriver om sit ophold på Frijsenborg, at han havde kun to smukke dage hvad angår vejret, men hele opholdet var højst behageligt og greven er meget elskværdig og grevinden en sjælen fortræffelige kone. Han fortæller desuden om at de alle blev fotograferet og at han har et helt album med hjem med portrætter af familien og af grupper hvor han selv var anbragt. Her er et foto med mig og de tre unge komtesser og frøken Krieger. Får det er en ilde plads i Deres album kan Deres mand jo anbringe det i den samling hvor Andersen findes i forskellige udgaver. H.C. Andersen har set efter snegle på Frijsenborg til Jonas, men ikke en eneste var at opdage i hele den store have. H.C. Andersen talte med de andre derom og da blev der sagt at man næsten aldrig havde fundet der en snegl måske to eller tre på hele året.

Den 28 juli 1863 skriver H.C. Andersen et kort brev til: Jonna Stampe, f. Drewsen på Christinelund ved Præstø og vedlægger ved brevet en fotografi af ham midt i kredsen af familien på Frijsenborg.

Han sidder sammen med damerne og på kortet er grevinden og de tre døtre.Fotografiet som H.C. Andersen vedlægger kunne være billedet til venstre med H. C. Andersen i gruppe med: Clara Frijs, Henriette Frijs, Agnes Frijs og grevinde Thyra Frijs. Kilde: Odense Bys Museer

Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923)  17 juli 1863 Frijsenborg ved Aarhus. H.C. Andersen skulle på den tid være den mest fotograferede dansker og brugte fotografierne til visitkort som venner og bekendte fik tilsendt eller afleveret af ham selv

H. C. Andersens første besøg på herregården Frijsenborg sluttede den 19. juli 1865 og fik roser fra lle damerne samt smørrebrød og portvin med til rejsen og således det første besøg på Frisenborg – Friisenborg – Frijsenborg ved Hammel.

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !

Lars Bjørnsten 16. marts 2011