H.C. Andersens ophold på Frijsenborg 1863 1.

H.C. Andersens ophold på Frijsenborg 1863

 Frijsenborg, Hovedsædet i Grevskabet Frijsenborg. Gården, der oprindelig hed Jernit, blev i 1665 købt af adelsmanden Mogens Frijs, der senere blev ophøjet i grevestanden, hvorefter der i 1672 af hans talrige godser oprettedes grevskabet Frijsenborg. Den ældste hovedbygning blev opført ca. 1700 af grev Niels Frijs, den nuværende bygning opførtes i årene 1860-67 i renæssancestil med bibeholdelse af de gamle mure efter tegning af Meldahl. Kilde: Danske billeder for skole og hjem 1896.

H.C. Andersen besøgte herregården Frijsenborg ved Aarhus i årene 1863, 1865 og 1868. I 1868 var han der to gange i løbet af sommeren med et mellemliggende ophold hos Pastor Kahrs i Hem ved Mariager.

Familien på Frijsenborg bestod af: Grev Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg (1779 – 1860) og hustru Grevinde Henriette Frederikke Magdalene født zu Innhausen und Knyphausen (1791-1866). Desuden sønnen Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896) gift med Thyra Valborg Haffner ( 1821-1881).

Børn:

1. Emilie Henriette Dagmar komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (1848-1897)
2. Mogens Christian greve Krag-Juel-Vind-Frijs (1849-1923)
4. Agnes Ragnhild Amalie Krag-Juel-Vind-Frijs (1852 – 1871)
3. Clara Alvide Benedicte komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (1855 -1925)

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !