Herregården Frijsenborgs historie 5.

Vestibulen på Frijsenborg 1923  Kilde: Wikipedia

Herregården Frijsenborgs historie 5.

Det andet traditionelle storrum på Frijsenborg er riddersalen, der er blevet udstyret med rig pragt og vil foruden familieportrætterne og den buste af kong Christian den femte, som til minde om denne konge hævede Mogens Friis til lensgreve havde sin plads i den ældre riddersal blive udstyret af vore bedste kunstnere med malede dekorationer til dels af den nordiske mytologi. Af de øvrige større rum i bygningen skulle vi nævne forhallen, hvortil fører en anseelig trappe fra gården fra hvilken man kommer ind i dagligstuen, der vender ud mod det storartede haveanlæg, som atter står i forbindelse med skoven med parquetteret gulv, døre og beklædninger i egetræ, udstyrede med snitværk efter forskellige indenlandske løvtræer. Loftet buet i de fire hjørner svævende figurer antydende årstiderne. Mellem disse fire afdelinger med små genier bekræftende sig på mark og sø, i skov og have på loftets flade midterdel 2 blomsterkranse flettede i hinanden som de gammeldags forlovelsesringe, hvori navnetrækkene E. F. og T. H. Værelset, der endnu ikke er ganske færdigt vil blive af et hyggeligt indtryk uagtet dets størrelse.

Ved siden af dagligstuen er spisestuen med gyldenlæders betræk og malet gesims af blomster, frugter og køkkenurter samt bogsamlingen med skabe i træværk. Loftet er hvælvet og delt i 12 trekanter, af hvilke de 8 indeholder portrætter af danske mænd, der have virket i videnskabens og kunstens tjeneste, nemlig Holberg, Oehlenschläger, Kingo, Hvitfeldt, Thorvaldsen, Weyse, Tycho Brahe, A.S. Vedel de fire andre genier udtrykkende: Drama, epos, lyrik, teologi, rets – og lægevidenskab, billedhuggerkunst , bygningskunst og malerkunst. Handel, landbrug og søfart.

Vi må rive os fra skildringen af disse smukke rum, med hvis udstyrelse kunstnere, som C. Bloch, H. J. Holm og C. Aagaard er og ville blive beskæftigede. Det er glædeligt når landets første mand næst kongen har midler til og sans for at beskæftige det første kunstnere og vi kunne ikke slukke disse linjer uden at udtale det ønske, at han i en lang årrække må kunne nyde den smukke omgivelse han her skaber sig.

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !

Lars Bjørnsten 3. april 2011