H.C. Andersens besøg i 1865 på herregården Frijsenborg

Frisenborg, Aarhus Kilde: www.hammel-billeder.dk

 H.C. Andersens besøg på Frijsenborg i 1865 

H.C. Andersen var på Frijsenborg i to omgange dette år. Han ankom den 12. juni 1865 fra Basnæs over Korsør og Aarhus til Frijsenborg. Første del af opholdet var fra den 12. juni – 15. juni 1865. I den mellemliggende periode besøger han Hem præstegaard, Mariager, Randers og Hobro. Han rejser igen den 16. juli og rejsen går til herregården Glorup på Fyn via Aarhus og Korsør.
12. juni 1865 — 30. juni 1865.

På Frisenborg og blev han meget venlig modtaget af enkemanden Hafner med to døtre og guvernanten frøken Bournonville. Hafner er gift med Frøken Krieger.

Tirsdag 13 juni 1865. Efter frokosten læste H.C. Andersen hele kredsen sit Lystspil: »Da Spanierne var her«. Senere på dagen spadseret i haven gennem skoven ud til familiebegravelsen.

Onsdag 14. juni 1865. Fortalte tjeneren Andersen om preussernes ophold på Frijsenborg. De havde i Aarhus sagt at de havde det fortræffeligt på Frijsenborg, men det generede dem at de aldrig så den grevelige Familie. Denne afsondrede sig aldeles fra disse, ja når de kørte ud kom vognen ikke til hovedtrappen, men til grevens lille dør i hans fløj. Falkenstein meldte sig for at skyde en råbuk. Han kom fra Aarhus i sin egen vogn med fire heste og fik frokost. Efter frokost kørte en simpel arbejdsvogn frem og greven satte sig på et knippe halm hos kusken og i vognen var et knippe halm for Falkenstein. Han så ikke meget fornøjet ud derved og skød ingen råbuk og efter middag rejste han igen til Randers. Dagen gik i øvrigt med at læse for familien “Vinden fortæller” , Snemanden, Skarnbassen og “Hvad Fatter gør” samt med at. blive fotograferet og binde buketter.

Dagene bruges på køreture med familien til bl.a. Søbygaard og Fauerskou som ombygges og ligger nærved jernbanestationen. Der blev kørt en smuk omvej mellem skov, lyngbakker og forbi en mølle. På gården blev der lavet mad af folk fra Frijsenborg og H.C. Andersen spadserede i den sandede gammeldags have, og så jernbanetoget fra Randers bruse forbi. På vej hjem kl. ca. 9 så de jernbanetoget til Randers. Andersen har bemærket at Aarhus Avis forleden dag omtalte meget om hans ankomst til Frijsenborg. H.C. Andersen har det udmærket godt og lever fyrsteligt og det er velsignede opmærksomme mennesker rundt om og har travl med at skrive eventyr bl.a. En heel Komedie”.

Lørdag den 17. juni 1865. Blev han først fotograferet med familien i haven og siden fotograferet i fotografstuen alene to gange og en gang med Agnes Frijs og den ældste af ritmester Hafners småpiger. Dagen efter rejste greven sammen med sin datter Henriette til Boller for at besøge sin mor, den gamle grevinde. H.C. Andersen bruger dagen på at lave buketter,skrive breve og på at blive fotograferet . Efter frokost kørte de til Frijsendal og hvorfra der er ganske dejlig udsigt over skovhøjderne til Søbygård sø. Der var en stærk solrøg og hjemturen blev kold og fugtig.

Ved hver middag på Frijsenborg serveres der rødvin, sherry og hvidvin og champagne. En dag havde han bundet elleve buketter, en til hver dame, men der var 12 damer fik grevinden ingen. Hun bragte H.C. Andersen en stor hvid kala, deri ildrøde geranier og syv firkløvere. Den ene var en 6 kløver og det skulle være lygtemændene fra mosen i eventyret. Kørte efter middagen med den unge komtesse Agnes ud til Marsk Stigs Hule, som er en dyb kløft i skoven mellem bakker og hvor der er store træer.

H.C. Andersen 21. juni 1865. Røg Cigar i Grevens Værelse, havde en Følelse, »Af megen Tale kommer Fortrydelse«, og dog veed jeg Intet Urigtigt at have talt. Om
eftermiddagen kom en underlig trist stemning over ham. Han gik ene ind i skoven, og kom hjem og skrev paa »Guldskat« .Humøret løftede sig da de til aften fik en sjælen bordvin. Et par dage efter hvor det var meget varm plukkede han buketter og lagde sin stok ved en af buketterne, men han plukkede en anden buket og kunne ikke finde stokken og blev nervøs og søgte efter stokken og gik med paraply for at beskytte sig mod solen. Til sidst lykkedes det at finde stokken. 

Læs mere om H.C. Andersen og Frijsenborg !