Ved Bovbjerg Fyr ligger en bronzealderhøj kaldet “Hesthøj” med en obelisk.

Ved Bovbjerg Fyr ligger en bronzealderhøj kaldet "Hesthøj" med en obelisk som mindesmærke for Kong Frederik den VI's besøg på Bovbjerg i 1826 og 1830. Foto Lars Bjørnsten 21. juli 2003

Ved Bovbjerg Fyr ligger en bronzealderhøj kaldet “Hesthøj” med en obelisk som mindesmærke for Kong Frederik den VI’s besøg på Bovbjerg i 1826 og 1830. Foto Lars Bjørnsten 21. juli 2003

Dagbogen 21. juli 1859

 Torsdag 2 I Imorges Klokken 4 vaagnede jeg havde en qvalm Hoste der varede over en Time. Forlod Nørre Wosborg Klokken henimod 10, hele Familien paa lille Mathilde nær fulgte vi kjørte til Fjaltring Præstegaard hvor Præsten Harboe boer; jeg fik Logie over et Loft der stinkede af torrede Fisk, men VæreIset var reent og næt, som en Blomst. Vi kjørte nu 3/4 Miil ud til Bovbjerg hvor en Obelisk for Frederik den 6 staaer med Kobberindskriften er pillet ud, jeg skrev mit Navn der. Bovbjerg strækker sig vist en halv Miil, Vandet har ædt ind, som man med store stærke Tænder kan bide ind i et Smørrebrød, Gruus, Leer og Mergel er Bestanddelene; der dannedes Formationer som Møens Sommerspiir; Jordskorpen var flere Steder revnet, noget sjunket, Alt truede med at falde og vil falde. Damerne steeg ned til Stranden men der var langt til Opkjørsel Stedet og saa blev jeg oppe hvor vi saae til Kirken ved Vestervig. Vi kjørte nu tilbage. Paa Kirkegaarden i Fjaltring laae en fransk strandlet Capitain, Jernkjæderne fra hans Skib, dannede Rækværk om Graven. En 22aarig strandet Matros laae her, jeg lagde en Krands paa hans Grav og pyntede den. Kirken venlig med en Copie af Carlo Dolci[s] Christus af Frøken Harboe. I Præstegaarden spøger en død Capitain og hans hvide Hund som ere myrde der. Træt og inderlig kjed af at vi ikke kunde faae Thee og jeg iseng.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!