Kirken H.C. Andersen kom til er Gørding Kirke Ringkøbing Provsti

Gørding Kirke Ringkøbing Provsti Ribe Stift.     Foto : Lars Bjørnsten 21. juli 2003

Kirken H.C. Andersen kom til er Gørding Kirke Ringkøbing Provsti Ribe Stift. Foto Lars Bjørnsten 21. juli 2003

Dagbogen 20. juli 1859

Onsdag 20. Febril i Nat, hørte Folk gaae, der har ogsaa været Tyve her og stjaalet et Anker Brændeviin. Varmt smukt Veir. Sendt Breve til Fru Balling, Fru Læssøe og Fru Serre. Foræret Hein mine sidste »Eventyr og Historier«. ( 3die Bind). Efter Bordet kjørt over Engen, ud hvor det ældste Wosborg har staaet ved Aaens Udløb, dette og denne er der endnu, men Aaen har nordligere brudt sig nu til dags et Leie. Der laae endnu et Par røde Steen Knoiler hvor Taarnet har staaet; vi kjørte over Hovedaaen hvor den danner en Ø, Vandet gik til høit op paa Hjulene. Vi kom til ….Kirke, der er uden Taarn, reist af Qvadersteen og synes at kunne taale en Overskylling af Vesterhavet. Gravene overgroede; jeg snoede en Krands og lagde paa een. Ved en anden laae en Menneske Knokkel, den fik jeg ned i Jorden og lagde en Steen over. En Mængde Høestakke stod her; vi saae det aabne Hav. Hjemme udbragtes min Skaal saa inderlig og godt med Tak til mig for Besøget og Ønsket at jeg kom igjen. Taarer stod i Tangs og hans” Kones Øine, jeg brast i Graad da jeg kom paa min Stue.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!