H.C. Andersens dagbog 11-12 juli 1859 på Nørre Vosborg

Nr. Vosborg. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Nr. Vosborg. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Dagbogen 11. juli 1859

Mandag 11. Der er hede i den røde Plet paa mit Been, forstemt derover, skrevet og sendt Brev til Ingemann. (Aviserne mælde om Vaaben-Stilstand og Kong Oscars Død). Brev fra Storhertugen af Weimar. Her paa Væggen hænger Sponecs Portræt, det skulde have været ned, fortalte man, men fik Lov at hænge for den gode Indretning med BrevFrimærkerne. Han skulde egentligt have et klinet paa Brystet, sagde de, klinet over Danebrogen, men ikke et ubrugt, det var fire Skilling for meget, men et gammelt brugt. – Efter Bordet kjørte Fru Tang ud med mig, først til Bonden Ole Kirk, der havde en tænksom ældre Hustru og en rigtig god Gaard, saa kjørte vi til Søren Damborg og derpaa til Pastor Ingerslev hvorhen alle Damer fra Nørre Vosborg vare gaaede, vi spadserede i den smukke Have hvor Bøgen groer, og har Nøddehækkes Gange. Fra Gruusbanken saae vi hen til de høie Klitter her er høit inde i Landet, et Par Mile, Flyvesand Stormen har drevet ind. Jeg læste et Par Historier og Avlskarlen var med inde at høre derpaa. Hjemme drak jeg for min Forkjølelse Kameelthee.

Dagbogen 12. juli 1859

Tirsdag 12. Stærk Blæst, Vinden suser; Teltet om mit Lysthuus blæst ned. Paa Volden herom voxer et heelt Teppe af Bregner, der er fra den ældste Tid fra Frø i Jorden, da Landet her havde Skov ogsaa de sorte Skovsnegle krybe om ude paa Marken ved enkelt[ e] Buske og Anemonerne findes der, Minder Allesammen om Skovtiden. De gaae paa Skier her paa Voldgravene, disse bruges især ved Fanø. Om Aftenen læste jeg Dyndkongens Datter og lavede Vers paa opgivne Riim.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!