10. juli 1859: Sendt Brev til Jette Collin og Etatsraad Drevsen

Tavlen befinder sig i det rum "kapellet" hvor H.C. Andersen boede under sit besøg på Nørre Wosborg .  Det er underskrevet "H.C. Andersen Nørre Wosborg den 10 juli 1859" Papiret er ved at gå i opløsning. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Dagbogen 10. juli 1859

Søndag 10. Sendt Brev til Jette Collin og Etatsraad Drevsen. Jeg skulde her i Haven vælge mig en Plads og valgte den under et Hyldetræ lige i Hjørnet nord vest, dertil skrev jeg et Vers som skal sættes op der paa en Tavle. Tavlen befinder sig i det rum “kapellet” hvor H.C. Andersen boede under sit besøg på Nørre Wosborg . Det er underskrevet “H.C. Andersen Nørre Wosborg den 10 juli 1859” Papiret er ved at gå i opløsning. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003.

Her under det blomstrende Hyldetræ Vi sidde mod Vinden deiligt i Læ Og see over Buske og Træers Top Smukt Nørre Vosborg løfte sig op Med Taarn og med Gavl, som i gamle Dage, Og gjennem vor Tanke Minderne drage Om Bugge og Podebusk – til Peder Tang, Sært Tankerne svulme og blive til Sang.

Over hundred Mennesker vare indbudte meest af Bondestanden! Konerne i fuld Pynt, vi samledes i Haven, drak Thee der; et Lysthuus med mit Vers var alt istand ved Hyldetræet, Danebrogsflag plantede der; jeg talte meget med Bønderne og læste saa høit: hun duede ikke og Keiserens nye Klæder. Etatsraad Tang fremsagde et Digt til mig da vi sad til Bords, Danske Viser bleve sjungne, Taler holdte, Skaaler udbragte; jeg een for Vestjyderne og een for Fru Tang og een for Landsoldaten. Tang udbragte for Italiens Frihed. Den bekjendte Bonde Ole Kirk var her. Udpaa Natten blev dandset; et Par Studenter af Sang Foreningen var her, de sang, Klokken to kom vi iseng. Foræret Karlen som barberer mig Liden Kirsten.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!