Andersens dagbog 9. juli 1859 fra opholdet på Nr. Wosborg

Nørre Wosborg. Foto Lars Bjørnsten 2003

Nørre Wosborg. Foto Lars Bjørnsten 2003

Dagbogen 9. juli 1859

Løverdag 9. Brev fra Anna Bjerring i Aalborg og fra Jette Collin. Kjørt ud til forskjellige Bøndergaarde, de vare store og vel indrettede, prægtige Folk, hos den første saae jeg H. C. Ørsteds Buste i Stadsstuen, Manden selv, som vi besøgte var meget Videlysten havde aldrig været i Kjøbenhavn, men vilde gjerne der hen. Jeg fortalte ham om fremmede Lande. Vi trakteredes med Snaps, Theevandsknægt, Viin og Smaakager. Den næste Bonde havde en rigere Storstue, Konen gik med udslagne smukke brune Haar ned over Skuldrene. Datteren var en deilig kraftig blaaøiet Pige, Faderen var syg, han var faldet gjennem Loftet ned paa Steenbroen, han var ganske sort under Øinene, vi fik Cognac, Syltetøi, Punsch, Wiin og det to Slags og da jeg ikke kunde med det løb Konen og bragte Chocolade, jeg maatte og skulde drikke og spise. I næste Gaard boede en gammel jovial Bonde; det var en stor prægtig Gaard og alt inde og ude pynteligt. Kjøkkenet saa reent og pynteligt, hele Loftet der var et Mosaik af Skinker, Pølser og røget Kjødmad; Manden spurgte om jeg før havde været her Vesterpaa og jeg svarede nei, men jeg havde været ovre hos Naboen, Engeland, og da jeg saae vor Dronnings Billed, sagde jeg »der hænger jo vor Dronning Caroline Amalie«, sagde han og pegede paa den modsatte Væg, »og der hænger Nabomoer!« det var Dronning Victorias Billede. Nu fik vi Syltetøi, Liqueur og gammelt Øl, det var mig umueligt oven paa Chocoladen. Jeg saae Haven der var kun eet eneste Æble iaar, men mange Kirsebær.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!