Teltet som H.C. Andersen var med til at slå op ved sit første besøg ved Vesterhavet 1859

Teltet som H.C.andersen var med til at slå op ved sit første besøg ved Vesterhavet. Teltet opbevares i den stue, hvor han overnattede ved sit ophold på Nørre Wosborg . Foto : Lars Bjørnsten 21. juli 2003

Teltet som H.C.andersen var med til at slå op ved sit første besøg ved Vesterhavet. Teltet opbevares i den stue, hvor han overnattede ved sit ophold på Nørre Wosborg. Foto : Lars Bjørnsten 21. juli 2003

 Dagbogen 8. juli 1859

Fredag 8. I Nat vaagnede jeg ved et underligt Skrig og blev urolig. Stærk Snue. Klokken halvelleve kjørte vi til Vesterhavet. Vi havde omtrent en Miil den gode Landevei, derpaa gik det ind i dyb Sandvei, hist og her kastet Leer og Lyng, vi maatte syd om Nissum Fjord; forbi Seminariet. Vinden blæste skarpt saa at Huden paa min Næse flossede; to Miil i Sand og slet Vei, men rundtom vel bebygget og beboet. Smukke Kirker, Haver ved Præstegaardene. Klitrækken hævede sig som et Bjergland, takket og savformet i me get vexlende Spidser. -Vi kjørte ind i Klitterne der holdtes sammen ved Marehalm, Klittag og….. ; og nu laae det aabne Hav for os, uden et Skib, der var Bølge Brænding men ikke stærkt dog hørte man Havets dybe Røst; der var i Sandet som et Mosaik-Gulv af afrundede Steen. Maagerne sloge ned og fløi i Række, eet Skib saae vi i Horizonten. Fiskehoveder laae kastede i Sandet oppe mellem Klitterne var reist vort Telt med..

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!