Portræt af den gamle som H.C. Andersen kalder Bugge (død 1325)

Portræt af den gamle som H.C. Andersens kalder Bugge (død 1325) Portrættet hænger i Riddersalen på Nørre Wosborg. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Portræt af den gamle som H.C. Andersen kalder Bugge (død 1325) Portrættet hænger i Riddersalen på Nørre Wosborg. Foto Lars Bjørnsten Odense 2003

Dagbogen 7. juli 1859

Torsdag 7. Jovist har jeg noget Hovedpine; spadseret i Haven, sendt Brev til Malle Drevsen. Læst i Dagbladets Feulleton, en videnskabelig Afhandling om Infusionsdyr, der indledes ved at omtale mit Eventyr: Vanddraaben. Spadseret i Haven og derpaa seet hele Gaard[en), en Fløi fra det 15 de ( hvor jeg boer) een fra det 16de een fra det 17 og een fra det 18 Aarhundred. I Salen Copi af Portræt af Bugge paa Hal, et kolosalt dyrisk Ansigt med et Smiil om Munden. ( Saae den idiotske lille Mathildes Dukkestads) .-Kjørte op til Skjærebro Aa hvor Klostret har staaet paa Tjørnebanken, her laae endnu en Mængde røde Steen; Aaen er bred og dyb, Broen tog sig godt ud. Der var et stort Fald fra Mølleslusen; vi drak Thee hos Forpagteren var 13 Børn, de kjendte Andersens Eventyr og syntes lykkelige ved at see mig. Om Aftenen var Pastor Tang her, ligesaa Præsten Ingersløv og hans Kone, jeg læste et Par Eventyr.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!