H.C. Andersen på verandaen på herregården Holsteinborg 1870

H.C. Andersen på verandaen på herregården Holsteinborg 1870. Cabinet Portrait af H.C. Andersen. Fotograferet af Kgl. Hoffotograf Georg E. Hansen. Kilde : Odense Bys Museer.

H.C. Andersens dedikation bag på foto fra 30. juni 1870 fra Holsteinborg. ” Paa Holsteinborg blev mit Solbilled’ skabt, Thi der blev solskin i mit Hjerte lagt”. Portrættet, hvor digteren sidder med rose i knaphullet på en stol på verandaen på herregården Holsteinborg. Digteren holder en buket af blomster i hånden. De er sandsynligvis plukket i haven på Holsteinborg. Se mere om “Holsteinborg og H.C. Andersen” her!

 

Udsnit fra Kabinetkort – fotografi

H.C. Andersen i verandaen på Holsteinborg – 1870
Grevinde Mimi Holstein på Holsteinborg har skrevet til H. C. Andersen den 12 juli 1870 om: “…Hansen har sendt mig Prøvekortene, og deriblandt et af Dem kjære Etatsraad som jeg finder ganske fortrinligt.

De seer ud som om De var heelt i Fløiel, forstaaer De ikke nok hvad jeg mener?! – og saa Deres velsigned kjære Træk og kan De see hvor det hjalp ypperligt at vi piuskede op i Haaret!…”

Digterens øjne, skæg og hår er efterfølgende blevet retoucheret.