Historien om herregården Holsteinborg

Herregården Holsteinborg, set fra haven 1899 . Herregården ligger 13 km øst for Skælskør på Holsteinborgvej 130A, Bisserup, 4234

Historien om herregården Holsteinborg

Hovedgården Holsteinborg er hovedsædet i grevskabet af samme navn. Den anselige og højtliggende og til dels endnu med grave omgivne hovedbygning, tæt ved stranden, med vid udsigt over Vordingborg Bugt og dens øer, er opført af røde munkesten, men nu dækket med gråt cementpuds, og består af 4 sammenbyggede, to stokværk høje og med flere trappegavle forsynede fløje, af hvilke den vestlige mod nord og syd begrænses af ottekantede tårne med Spir. I den vestlige fløjs nordlige halvdel findes kirken, der går gennem begge stokværk. Under bygningens sydlige halvdel findes store kældre med tøndehvælvinger.

Til hovedbygningen slutter sig ladegården, af hvis bygninge,r tre er meget anselige og af monumental karakter. Holsteinborg indbefatter godserne Snedinge, Fuirendal og Spjellerupgaard (den sidste er Allodialgods), 14 Kirker (Holsteinborg, Hyllested, Venslev, Ørslev, Bjerre, Høve, Flakkebjærg, Haarslev, Skjørpinge, Faardrup, Vemmelev, Kvislemark, Fuirendal og Marvede.

Omtrent, hvor nu Holsteinborg ligger, skal der i Valdemarernes tid have været en borg til beskyttelse for den nærliggende, meget besøgte ,Hvirrilds” eller ,Horishavn”, det nuværende Bisserup. Holsteinborg forekommer først i 14. århundrede under navn af Braadegaard som en af Roskilde Bispestols hovedgårde og levede en omskiftelig tilværelse indtil den i 1562 hvor den kom i Trolle familiens besiddelse indtil den i 1707 blev solgt til Ulrik Adolf Holstein. Der er stamfader til den nuværende grevelige familie Holstein til Holsteinborg.

Greverne på Holsteinborg var i 1800-tallet ivrige foregangsmænd for nye landboreformer og nye politiske styreformer. Danmarks første sygekasse blev oprettet i 1811, Nordeuropas første sparekasse i 1810, byggede 14 skoler og 12 husflidsskoler blev bygget i perioden fra 1810 til 1825 og udkastet til Norges ” Eidsvoll Grundlov” fra 1814 er skrevet i havestuen på Holsteinborg.

Kapellet eller kirken findes som nævnt i den nordlige del af den vestlige fløj, gående gennem begge Stokværk. Kirken, som blev indviet 1728, har fladt, gipset loft med Holstenernes og Reventlowernes våben i stuk. I 1839 blev kirken restaureret. – På den til kapellet hørende kirkegård, der er anlagt 1817, findes der en mindesten over Frederik Adolf Holstein, død i 1836.

Ved en restaurering i 1848-50 af hele Bygningen blev de røde Sten dækkede med cementpuds, tre halvrunde gavle på vest siden erstattedes af trappegavle, og gavlene mod øst fik ligeledes kamtakker. Porten i den østlige fløj fjernedes .

De tre gamle, af store røde sten opførte ladebygninger med kamgavle er opførte af Niels Trolle i perioden 1647-1651. Fra ladegården fører en port ud til en over graven en muret Bro, ved hvis ende står to sandstenstrolde (uden hoveder) med skjolde, hvorpå er Rudernes, Trollernes og Rosenkrantzernes våben. To ved den anden ende anbragte sandstensløver er nu forsvundne.

I den smukke Have findes der en mindestøtte (granitsokkel og marmorstøtte med portrætmedailloner) over Fr. A. Holstein og hustru, rejst af grevskabets og omegnens bønder i 1870. I haven findes der flere sjældne træer Picea Khutrow, Cedrus atlantica, Sorbus scandia, Chamæcyparis Lawsoniana, Quercus Cerris, Populus pyramidalis.

Holsteinborg nuværende ejer hofjægermester Ulrich greve Holstein – Holsteinborg. og hustru Monica f. Sally. Ejeren er 12. generation lensgreve til Holsteinborg.

Se mere om “Holsteinborg og H.C. Andersen” her!

Primærkilde: Trap Danmark 2. bind 1898
Lars Bjørnsten