“Nordens mørke” og “Sydens lys”

Tegning af  H.C. Andersen: “Florents seet fra Slotshaven”. Firenze, Florents, Italien 1834.  Kilde Odense Bys Museer. Se flere H.C. Andersen tegninger her!

“Nordens mørke” og “Sydens lys”

Sådanne udtalelser karakteriser hans rejselyst. Han sammenlignede sig selv med de boboniske stene i nærheden af Bologna, der indsuge solstrålerne, for at senere i mørket kunne lyse deraf. Nede i sydens sol hentede han nyt indhold til at leve af Nordens mørke. I et utrykt brev til Ingemann skriver han:

” Paa Rejsen selv faaer jeg aldrig skrevet, heller ikke – som Folk kalder det – “samlet Stof” . Rejsen er for mig et Forgyngelsens Bad, sindet bliver lettere, faaer sin Ungdom.” I “Ahasverus” siger han: “At se sig om gør Livet langt og rigt.”

Andersen kendte ikke til hjemve !

I “en Digters Bazar” staaer der: “Den, som har et Hjem i Hjemmet, kan føle Hjemve; Den, som intet har, føler sig lige hjemme overalt,” og andensteds i samme Bog; “Aldrig kendte jeg hjemve; Den, som intet har, føler sig lige hjemme overalt,” og andetsteds i samme bog: “Aldrig kendte jeg Hjemve, uden Det er Hjemve, at hjærtet opfyldes af en forunderlig Kærlighed ved Tanken om de Kære i Hjemmet, en underlig Vellyst, der udmaler det Øjeblik første Gang igen at se dem i den kendte Omgivning, det træder saa levende frem, at Taarerne komme i Øjnene, Hjærtet bliverblødt og maa med Magt rive sig løs fra disse Tanker. Er dette Hjemve, ja, da kender jeg den ogsaa. Hjemkomstens første Øjeblik er dog Buketten af den hele Rejse.”

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!