I København skyder “sprogblomsterne” frem

Frederiksberg Bakke. Farvelagt kobberstik af ukendt kunstner ca. 1820. Foto Lars Bjørnsten Odense.

I København skyder “sprogblomsterne” frem

Men det kommer nok ved jeg; indeni syder og gærer det, og naar jeg saa er i den gode Stad Kjøbenhavn og faaer aandelige og legemlige Omslag, saa skyde Blomsterne frem. Vel er ikke Behandlingen den ønskeligst; men Hvo spørger mig derom? Tilsidst troer jeg selv, jeg har ganske godt af det” I “At være eller ikke være” lader han Esther sige, hvad han selv mener: “Lykkelig Den, som seer sig om i Verdens Lande, seer og hører der Tidens Repræsentanter, Tidens Bærere, dem, som løfte Tidsalderen et Trin højere. Velsignet at have seet sin Tids Store, seet mellem os Hverdagsmennesker de Udkaarne. Jeg er glad ved, at jeg ansigt til Ansigt har seet Thorvaldsen, Ørsted, Oehlenschläger; derfor takker jeg min Gud”.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!