H. C. Andersen: “At rejse er at være på eventyr”

H.C. Andersen tegning: Monte Calici, Italien. Kilde Odense Bys Museer

Skyggebilleder: “‘O reise! reise!’ det er dog den lykkeligste Lod! og derfor reise vi ogsaa Alle; Alt reiser i det hele Univers! selv den fattigste Mand eier Tankens vingede Hest, og bliver den svag og gammel, tager Døden ham dog med paa Reisen, den store Reise, vi alle reise. Bølgerne rulle fra Kyst til Kyst; Skyerne seile hen ad den store Himmel og Fuglen flyver med over Mark og Enge. Vi reise Alle, selv de Døde i deres stille Grave, flyve med Jorden rundt om Solen. Ja, ‘reise’, det er en fix Idee hos det hele Univers, men vi Mennesker ere Børn, vi ville endogsaa lege ‘at reise’, midt under vores og Tingenes store, naturlige Reise.”

H. C. Andersen: “At rejse er at være på eventyr”

Andersens eventyrnatur jog ham ud i verden, for at han der kunne opleve eventyr. “At rejse er at være paa Æventyr” sagde han, “at rejse er at leve”. I “Skyggebilleder af en Rejse til Harzen og det sachsiske Schweiz” udbryder han:” O, rejse, rejse!

Det er dog det lykkeligste Lod, og derfor rejse vi ogsaa Alle; Alt rejser i det hele Univers! Selv den fattigste Mand ejer Tankens vingede Hest, og , bliver den svag og gammel, tager Døden ham dog paa Rejsen, den store Rejse, vi Alle rejse. Bølgerne rulle fra Kyst til Kyst. Skyerne sejle hen ad den store Himmel, og Fuglen flyver med over Mark og Enge, Vi rejse Alle; selv de Døde i deres stille Grave flyve med Jorden rundt om Solen”. I “En Digters Bazar” siger han:” Paa Rejse maa jeg tumle mig fra Morgen til Aften, jeg maa se og atter se.

Man kan jo ikke bestille Andet end pakke hele Byer, Folkefærd, Bjærge og Have ind i Tanken, altid jage, altid gemme; der er ikke Tid til at synge en eneste Sang, ja, jeg er ikke engang oplagt dertil.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!