H.C. Andersens produktion af eventyr

Holsteinborg. Foto Olav Sejeroe 2008

Holsteinborg. Foto Olav Sejeroe 2008

H.C. Andersens produktion af eventyr

Han producerede så hurtigt, at pennen næsten ikke kunne følge med. Der findes manuskripter til hans eventyr, i hvilke det næsten ikke er muligt at skelne bogstaverne, og jeg kan ikke forstå, hvorledes han selv har fundet ud af, hvad der stod. Se H.C. Andersens samlede eventyr her!

Skulle han derimod forfatte en lejlighedssang, gik det oftest trægt. Jeg kom engang op til ham og fandt ham skrivende på “Noget, der skulde bruges ved Afsløringen af en Mindestøtte på Holsteinborg.” “Den har jeg været to Aftener om”, sagde han, ” for saadan en laver man jo; og saa har jeg taget Melodien “Der er et Land”, for det er saadanne rare, lange Linier til at putte Meget ind i, før man skal til at tænke paa Rimene.”

Godset Holsteinborg fremtræder, som et renæssanceanlæg, der mod haven er ombygget i klassicistisk stil. Godset ligger ca. 14 km øst for Skælskør i Sydsjælland.

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!